کارگو هلد – دنیای دریایی اوشاکا، دوربان، آفریقای جنوبی

درست است که این رستوران در زیر آب واقع نشده، اما محلی در قسمت عقب یک کشتی افسانه ایِ آفریقای جنوبی به نام «فانتوم» به شما اختصاص داده می شود. چشم انداز زیبای اقیانوس و محفظه مخصوص کوسه ها در مقابل شما است. فقط دقت کنید میزی را سفارش دهید که نزدیک شیشه ها باشد تا این چشم انداز زیبا را بهتر ببینید. در ضمن انواع غذاهای خوشمزه و باکیفیت را می توانید سفارش دهید. اگر هم دلتان خواست می توانید در کنار اقیانوس کمی قدم بزنید.