کستانه (kestane)

این غذا در تمام ترکیه شناخته شده و پر طرفدار است ، اما سیب زمینی شکم پر در منطقه اورتاکوی استانبول کاملاٌ متفاوت است . این منطقه پر از رستوران‌های کوچکی است که فقط کمپیر می فروشند و می توانید موادی را که دوست دارید انتخاب کنید و مطابق با ان سفارش دهید که داخلش چه موادی باشد.رستورانهایی که کمپیر می فروشند برای داخل سیب زمینی چندین نوع مواد تازه آماده برای سرو دارند.