۲ در صد تقریبی سهم هتل و رستوران در سبد هزینه ای ایرانی ها

برآوردها نشان می دهد هر خانواده شهری ایرانی در سال ۱۳۹۳حدود ۶۵۵ هزار تومان صرف هزینه های هتل و رستوران کرده است . به این ترتیب با احتساب شمار کل خانوارهای شهری در کشور ، هتل ها و رستوران ها بیش از ۱۰ هزار و ۴۸۴ میلیارد تومان از خانوارهای شهری ایران پول گرفتند . این پول در ازای ارائه غذا یا خدمات هتل به مشتریان کسب شده است . پیش از این برآوردها نشان داده است ایرانیان در سفرها غالبا اقامت در خانه دوستان و آشنایان را به هتل ترجیح می دهند و حجم مراجعه ایرانیان به هتل برای سفرهای داخلی چندان بالا نیست با این حال در فصل ها پرسفر اغلب اتاق های هتل ها محل اقامت مسافران است اما در سایر فصول این وضعیت وجود ندارد .
سهم اقامت در هتل – البته بدون استفاده از تور-  در سبد هزینه ای ایرانیان بسیار اندک است و به یک دهم درصد می رسد . به عبارت دیگر هر خانواده شهری ایران به طور متوسط در حدود ۲۷ هزار و ۸۳۴ تومان صرف اقامات در هتل کرده است . در مقابل بخش عمده هزینه های این بخش به خرید غذای آماده و آشامیدنی ها از هتل ها ور ستوران ها اختصاص یافته است .بسیاری از هتل ها درآمد بالایی از رستوران هایشان دارند. هر خانواده شهری ایران سال گذشته ۶۲۷ هزار و ۴۲۷ تومان صرف خرید غذا و نوشیدنی آماده از هتل ها ور ستوران ها کرده است که رقم قابل توجهی را نشان می دهد . به این ترتیب خانوارهای شهری در سال گذشته ۱۰ هزار و ۳۸ میلیارد تومان پول غذای بیرون دادند . در سال های اخیر رستوران رفتن و غذا خوردن در بیرون از خانه به نوعی تفریح برای برخی خانوارهای شهری تبدیل شده است.
برآوردها نشان می دهد سهم رستوران و هتل در سبد هزینه ای ایرانی ها در سال گذشته ۲٫۱ درصد است . این سهم در ۱۰ سال گذشته در محدوده ۲٫۱ تا ۲٫۴ درصدی نوسان داشته است . هر چند سهم هزینه های مترتب بر هتل و رستوران در سبد خانوار تغییری را نسبت به سال گذشته نشان نمی دهد اما میزان هزینه این بخش در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال پیش از آن افزایشی در حدود ۱۱ درصد را تجربه کرده است .
 
رستوران داری در سال های گذشته افزایش قابل توجهی را تجربه کرده است . بزرگی این بازار سبب شده بسیاری از واحدهای صنفی در شهرهای بزرگ تغییر کاربری داده و به رستوران یا ساندویچی تبدیل شوند . برآوردهای بانک مرکزی، بزرگی این بازار را تایید می کند چرا که گردش مالی ۱۰ هزار و ۴۸۴ میلیارد تومانی برای یک صنف می تواند نشان‌دهنده وضعیت مناسب این بازار باشد