با شعار “شادی با یک همبرگر” AJ Bombers شما را ناامید نخواهد کرد. Rube Goldberg یکی از بهترین همبرگرهای این رستوران است . البته همبرگر معروف Milwaukee این رستوران هم که ساندویچی به شکل ربع دایره همراه با بیکن، پنیر و پیاز سرو می‌شود، بسیار لذیذ است.