همبرگرهای Hell’s Kitchen و Farm رستوران Gordon Ramsay BurGR، جدید و خوش­مزه­‌اند. سیب‌زمینی‌های شیرین آن از مواردی تشکیل شده که بسیاری از مشتریان را مجذوب کرده است، البته بعضی شیرینی آن را دوست ندارند.