وقتی یک قسمت از منو به همبرگرها اختصاص داده شده باشد باید منتظر همبرگری عالی باشید. همبرگر معروف Coronary Bypass با ۲۳۰ گرم گوشت، نیمرو، سه ورقه­‌ی پنیر و چهار برش بیکن مخصوص تهیه می­‌شود.