نمی‌توان به کالیفرنیا سفر کرد اما سری به In-N-Out Burger و همبرگرهای معروف Double-Double آن نزد. سفارش معمول آن شامل دو ساندویچ با دو لایه پنیر با خیارشور اضافی، پیازهای حلق­وی پهن و خردل خواهد بود. کمی بهم ریخته به نظر می­‌رسد ولی ارزش امتحان کردن دارد.