چه انتخاب شما شماره­‌ی ۱ (بیکن دودی با چدار) باشد یا شماره­‌ی ۱۴ (سالمون تازه با سس قرمز کاری تایلندی) یا گزینه‌ای بین این­‌ها، انتخاب شما همواره در DMK Burger Bar انتخابی درست خواهد بود. حتما جایی برای قارچ­‌های سرخ‌شده­‌ی پارمیژان آن نیز نگه دارید.