این مجموعه زنجیره ای محلی برای مسافرانی که به قیمت بسیار اهمیت می دهند مناسب است. غذا های این رستوران بیشتر غذا های اوکراینی است و به صورت سلف سرویس ارائه می شوند و همچنین بسیار مقرون به صرفه اند.