همبرگرهای خوش­مزه‌­ و پیازهای حلقوی که در سس !Yeah غرق شده است، رستوران YEAH! Burger را به مکان محبوبی برای عاشقان همبرگر تبدیل کرده است. پیازهای حلقوی یکی از ویژگی‌های همبرگرهای YEAH! به شمار می‌رود.